Hatamot logo

טופס בקשת השאלה לצורך ראיונות עבודה

  פרטי המעסיק

 • אתר אינטרנט / פייסבוק חברים עמותות מרכזי תמיכה למעסיקים ארגוני השמה משרדי ממשלה מרכז הכוון תעסוקתי אחר
 • פרטי המועמד

 • מוטורית ראיה שמיעה
 • מוכר אינו מוכר
 • ההתאמה המבוקשת

 • יש לציין פרטים מלאים לגבי מהות ההתאמה , וכן סוג, דגם ומקום ייצור ומדוע היא דרושה לשם ראיון העבודה, בהתחשב במוגבלות ובעיסוק.
  השאלת הציוד/התאמות תהיה עד שבועיים.
 • א. אני מאשר להעביר כל מידע הרלוונטי לבקשה להשאלת ציוד/התאמות.
  ב. אני מתחייב לשמור על הציוד/ההתאמות באופן תקין ולהשתמש שימוש ראוי בציוד/התאמות במקום ראיון העבודה בלבד.
  ג. אני מתחייב להחזיר את הציוד/ההתאמות שבועיים מיום ההשאלה.

יד לתעסוקה שווה


© כל הזכויות שמורות ליד לתעסוקה שווה 2018. יד שרה רח' גבעתי 22 ראשון לציון מיקוד 7535091

Created by rivyon web design.