Hatamot logo

טופס בקשה עבור מוסדות להכשרה מקצועית

  פרטי המוסד

 • אתר אינטרנט / פייסבוק חברים עמותות מרכזי תמיכה למעסיקים ארגוני השמה משרדי ממשלה מרכז הכוון תעסוקתי אחר
 • פרטי התלמיד

 • מוטורית ראיה שמיעה
 • מוכר אינו מוכר
 • ההתאמה המבוקשת

 • יש לציין פרטים מלאים לגבי מהות ההתאמה, וכן סוג, דגם ומקום ייצור ומדוע היא דרושה לשם שילובו של התלמיד בקורס, בהתחשב במוגבלות ובעיסוק.
  השאלת הציוד/התאמות תהיה עד 9 חודשים.
  לידיעתך, ניתן לקבל סיוע למתאימים על ידי המוסד לביטוח לאומי.
  ניתן לפנות לסניפים של המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריך.
 • א. אני מצהיר שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים.
  ב. אני מצהיר שההתאמה המבוקשת עונה על הצורך של התלמיד עם המוגבלות בהתאם לדרישות התפקיד ומאפייניו.
  ג. אני מתחייב לשמור על הציוד/ההתאמות באופן תקין, ולהשתמש שימוש ראוי בציוד/התאמות במקום הלימודים בלבד.

יד לתעסוקה שווה


© כל הזכויות שמורות ליד לתעסוקה שווה 2018. יד שרה רח' גבעתי 22 ראשון לציון מיקוד 7535091

Created by rivyon web design.